Kodin sähkötekniikka
10 vuoden täystakuulla.Hyvä valaistus, sähkölaitteiden häiriötön toiminta ja pistorasioiden riittävä määrä ovat laadukkaan sähköjärjestelmän tunnusmerkkejä.

Yli 20 vuotiaiden talojen osalta on erittäin suositeltavaa kartoittaa Kodin sähkötekniikan tila.

Sähköremontissa kaapelointi uusitaan, jos maadoitusjohtimia ei ennestään ole. Se mahdollistaa vikavirtasuojan asennuksen ja toiminnan, sekä maadoitettujen pistorasioiden asentamisen.

Pelkillä sulakkeilla varustettu sähkökeskus on turvallisuudeltaan 1900- luvun alun tasoa. Suojaus on kehittynyt ja vanhat asennukset suositellaan päivittämään nykyajan turvallisuusvaatimusten mukaisiksi.

Sähköremontin yhteydessä myös palohälyttimet vaihdetaan uusiin, verkkovirralla toimiviin paristovarmennettuihin laitteisiin.

Vuonna 2008 vikavirtasuoja tuli pakolliseksi kaikkiin uusiin sähköasennuksiin. Sähköturvallisuuslaki ei velvoita lisäämään vikavirtasuojia vanhoihin asennuksiin, mutta sähköalalla vallitsee vahva konsensus siitä että vikavirtasuojien lisääminen on erittäin suositeltavaa, koska se lisää merkittävästi sähkönkäytön turvallisuutta.

Tulppasulake tai automaattisulake ei juurikaan suojaa sähkönkäyttäjää, vaan on tarkoitettu johdonsuojaksi ja ylikuormitussuojaksi. Oikosulkutilanteessa sulake kyllä palaa nopeasti, mutta henkilösuojaksi sulakkeesta ei ole. Vikavirtasuoja sen sijaan havaitsee virran vuotamisen ja katkaisee sähkön alle 30:ssä millisekunnissa turvaten sen, ettei virtaa kulje ihmisen läpi kuin korkeintaan 30 milliampeeria. Tämä määrä vaihtovirtaa ei aiheuta hengenvaaraa.

Kodin täydellinen sähköremontti toteutetaan Kodin Sähköpalvelun toimesta neljässä päivässä. Remontista saat kotitalousvähennyksen, kolmen vuoden ilmaiset huollot ja kymmenen vuoden täystakuun koko järjestelmälle.